2007/07/03

Motivace jako motor pro studium cizích jazyků

Je nesporně nezbytné v dnešní době ovládat aspoň nějaký cizí jazyk. Ze svých zkušeností mohu říci: pokud se musíte naučit nějaký jazyk, tak se ho nenaučíte. Motivace je to nejdůležitější při studiu cizího jazyka. Pokud si daný jazyk nezamilujete, patrně nikdy se nedostanete za úroveň začátečníka a i dosažení těchto znalostí bude pro vás cesta peklem.

Největším zabijákem motivace mohou být i jazykové kurzy zprostředkovávané školami (ZŠ,SŠ a VŠ nejazykového zaměření) jako součást osnov, respektive studijního plánu. Po několika 135 minutových "troj-hodinách" německého jazyka, jen s krátkou přestávkou, se neutrální vztah k tomuto jazyku dokáže změnit v odpor. Dobrý kurz by měl být motivující, tak aby v účastnících probouzel zájem o daný jazyk tj. k vlastnímu učení se mimo kurz. Rozhodně by se nemělo jednat jenom o smršť gramatických pravidel a výjimek, aby se stihlo probrat x kapitol učebnice.

Na druhou stranu, konkrétní jazyk je také odrazem mentality a kultury země, kde se vyvíjí. Není tedy překvapením, že motivace ke studiu jazyka může přijít skrze kulturu (oblíbená hudba, film, atd.) nebo dokonce prostřednictvím vztahů s konkrétním lidmi. Jakmile si daný jazyk zamilujete jeho učení se stane zábavou a nezáleží na tom, jak se může zdát složitý a kolik času spotřebujete k jeho zvládnutí (může to být mnoho let). Stane se každodenní součástí vašeho života. Prostě časem bez velkého biflování „hrubou silou“ budete například vědět, že auto je „car“ a spojka „clutch“ anglicky nebo letadlo je „hikouki“ tj. 「飛行機」 a „Zase prší.“ tedy „Ame ga mata furu“ tj. 「雨がまた降る」 japonsky. Nezáleží na tom jaký cizí jazyk si vyberete. Záleží pouze na tom, zda-li si dokážete k němu vybudovat nějakou vazbu.