2011/02/01

日本語(Japonština) díl 16. slovesa záporný tvar

Další díl (japonská slovesa - úvodní díl zde) se bude zabývat záporným tvarem sloves - netýká se záporu vyjádřeného pomocí "i" přídavného jména v záporném tvaru (viz. článek o přídavných jménech zde).

Pozn.: Připomínám japonská slovesa nerozlišují osoby. Proto volnější překlad do češtiny. Opět budu využívat japonského (romadži) přepisu pro kořeny sloves.

Zápor pro formální tvar sloves
Koncovka formálního tvaru masu (ます) se upraví na koncovkou masen (ません). Platí pro všechny skupiny sloves.

Příklady:
見ます → 見ません
mimasu → mimasen - nedívá(m) se

遊びます → 遊びません
asobimasu → asobimasen - nehraji si

来ます → 来ません
kimasu → kimasen - nepřichází(m)

Zápor pro neformální tvar sloves
1. skupina ičidan (一段) slovesa
Zápor se vytvoří přidám koncovky nai (ない) ke kořeni slovesa.

Příklady:
見る → 見ない
miru → minai - nedívá(m) se
食べる → 食べない
taberu → tabenai - nejí(m)

2. skupina godan (五段) slovesa
Zápor se vytváří obdobně jako pro první skupinu, ale je potřeba odstranit problém, stejný jako při vytváření formálního tvaru z těchto sloves tj. doplnit chybějící samohlásku na konec kořene slovesa.
V případě formálního tvaru se doplňuje samohláska i (viz. předchozí díl zde). V tomto případě se ale použije samohláska jiná. Konkrétně se použije tzv. a-kmen tj. kořen slovesa doplněný o samohlásku a.

Příklady:
書く → 書かない
kaku (kak-u) → kakanai (kak-a-nai) - nepíši

漕ぐ→ 漕がない
kogu (kog-u) → koganai (kog-a-nai) - neřadím

貸す → 貸さない
kasu (kas-u) → kasanai (kas-a-nai)- nepůjčuji (někomu)

待つ → 待たない
macu/matsu (mat-u) → matanai (mat-a-nai) - nečekám

死ぬ → 死なない
šinu (sin-u) → šinanai (sin-a-nai) - neumírám

遊ぶ → 遊ばない
asobu (asob-u) → asobanai (asob-a-nai) - nehraji

飲む → 飲まない
nomu (nom-u) → nomanai (nom-a-nai) - nepiji

帰る → 帰らない
kaeru (kaer-u) → kaeranai (kaer-a-nai) - nevracím se

洗う → 洗わない
arau (araw-u) → arawanai (araw-a-nai) - nemyji

V posledním příkladě se projevilo to o čem jsem psal v předchozích dílech - skryté w v kořeni sloves.

3. skupina nepravidelná slovesa
Tato skupina obsahuje jediná dvě nepravidelná slovesa, které zná japonština. Jejich tvar se různě mění, a proto je nutné si tyto tvary zapamatovat a nejdou snadno odvodit jako u předchozích skupin.

する → しない
suru → šinai - nedělám

来る → 来ない
kuru → konai - nepřicházím