2011/06/28

Midnight commander - barevné schéma

Midnight commander je souborový manažer běžící pod konzolí unix-ovských systému (unix, linux, atd.). Používat Midnight Commander na těchto systémech, respektive z jejich konzole není žádný problém, ale horší je to pokud jste připojeni přes Windows-ovský terminál PuTTY.

Je to horší, protože grafika respektive písmo a barvy se pod Windows liší. Zářivě modré pozadí Midnight commanderu v PuTTY terminálu se stává nerozeznatelným od bílého písma názvu souborů. Pracovat delší dobu za takových podmínek je vysilující, a proto jsem se rozhodl změnit barevné schéma. Našel jsem několik již hotových, včetně návodu jak schémata vytvářet.

Změna barevného schématu Midnight Commanderu
Otevete soubor ~/.mc/ini a zde vložte sekci [Colors]. Pokud není již definována.  Nejsnadnější je okopírovat si schéma uvedené dále v tomto článku.

Ergonomické schéma
Toto schéma vzniklo postupným vývojem za dosažení co nejergonomičtějšího respektive nejpříjemnějšího používaní midnight commanderu z PuTTY terminálu na Windows.

[Colors]
base_color=lightgray,blue:normal=white,default:selected=white,brightblue:marked=yellow,default:markselect=yellow,red:directory=brightblue,default:executable=brightgreen,default:link=cyan,default:device=brightmagenta,default:special=lightgray,default:errors=red,default:reverse=green,default:gauge=green,default:input=white,gray:dnormal=green,gray:dfocus=brightgreen,gray:dhotnormal=cyan,gray:dhotfocus=brightcyan,gray:menu=green,default:menuhot=cyan,default:menusel=green,gray:menuhotsel=cyan,default:helpnormal=cyan,default:editnormal=green,default:editbold=blue,default:editmarked=gray,blue:stalelink=red,default

Žádné komentáře: