2010/10/10

日本語(Japonština) díl 10. Slovesa

Japonština má hodně systematický způsob dělení a používání sloves. Všechna slovesa lze rozdělit do tří skupin. Slovesa nerozlišují osobu tj. v překladu samy o sobě vyjadřují sloveso ve všech osobách.
Pro pochopení a zapamatování doporučuji naučit se a znát japonskou transkripci abeced*. Tato transkripce je použitá v závorkách ukazující kořen a koncovku slovesa.

1. skupina ičidan (一段) slovesa
Tato skupina je sama osobě nejjednodušší. Všechna slovesa v této skupině mají koncovku "-ru" (る) v tzv. slovníkovém tvaru - neformální, neminulý čas**.

Příklady:
見る
miru (mi-ru) - vidím, dívám se

食べる
taberu (tabe-ru) - jím

2. skupina godan (五段) slovesa
Tato skupina obsahuje všechna slovesa jejichž kořen končí souhláskou respektive mají ve slovníkovém tvaru koncovku "-u". Říká se také "u"-kmen.

Příklady:
書く
kaku (kak-u) - píši

漕ぐ
kogu (kog-u) - řadím

貸す
kasu (kas-u) - půjčuji (někomu)

待つ
macu/matsu (mat-u) - čekám

死ぬ
šinu (sin-u) - umírám

遊ぶ
asobu (asob-u) - hraju

飲む
nomu (nom-u) - piju

帰る
kaeru (kaer-u) - vracím se

洗う
arau (araw-u) - myju

Poslední dva příklady jsou trochu zvláštní. Některá slovesa končicí morárou "ru" totiž patří do této skupiny sloves a jiná zase do první. Skupina určuje jak se sloveso skloňuje, a proto se nesmí splést. Platí pravidlo, že slovesa NEkončící na "-iru" a "-eru" patří do druhé skupiny (godan).
Slovesa končící na písmeno "u" (う) skrývají v kořeni w - slabika wi,we,wu se již nepíše/nepoužívá. Toto "skryté" w se nesmí opomenout zejména pro zápor, kde se objevuje jako písmeno "wa" (わ).

3. skupina nepravidelná slovesa
Tato skupina obsahuje jediná dvě nepravidelná slovesa, které zná japonština. Jejich tvar se různě mění, a proto je nutné si tyto tvary zapamatovat a nejdou snadno odvodit jako u předchozích skupin.

する
suru - dělám

来る
kuru - přicházím

Pozn: Vzhledem k množství tvarů (minulý čas, zápor, přechodník, rozkazovací, atd.) jednotlivých sloves zde nejsou vypsány. Budou (pravděpodobně) v některých dalších dílech jednotlivě a důkladně rozebrány.

Další díly:
formální tvar sloves
záporný tvar sloves
minulý čas

* japonská transkripce narozdíl od anglické (Hepburn) a české striktně drží řadu souhlásek (s,t,d, atd.)- (čes/hep/jap)(či/chi/ti)(cu/tsu/tu) じゃ(dža/ja/zya)
** neminulý čas - japonština má pouze dva časy minulý a neminulý (zahrnuje přítomnost a budoucnost)

Žádné komentáře: