2011/01/26

日本語(Japonština) díl 14. slovesa formální tvar

V předchozím článku o japonských slovesech, jsem se zmínil o velkém množství slovesných tvarů, které japonština má. Také jsem představil slovníkový tvar sloves, který je tím nejzákladnějším tvarem. V tomto díle se zaměřím na tzv. formální tvar sloves. Jedná se o zdvořilejší formu, ale spíše neutrální ve zdvořilosti. Je to taková ta základní úroveň, na které se baví dva cizí civilizovaní lidé.

Formální tvar sloves má svoje vlastní tvary, jako každé jiné sloveso (minulý čas, zápor, přechodník, atd.). Přestože je snadněji zapamatovatelný než tvary základní, je nutné ovládat zejména základní tvary, protože ve složitějších větách se základnímu tvaru nevyhnete. Ale o tom bude řeč v nějakém dalším díle.

Formální tvar slovesa v neminulém čase*
Je tvořen pomocí koncovky ~masu (~ます)
Samotnému tvaru odvozenému z kořene slovesa v závorkách níže uvedených se také říká v literatuře i-kmen.

Aplikováno v příkladech na slovesa v základním tvaru z předchozího článku. Opět budu využívat japonské transkripce do latinky v závorkách, protože je lepší pro odvozování tvarů z kořenů sloves. Na japonské transkripci také uvidíte úžasnou strojovou logiku při odvozování všech pravidelných sloves.

1. skupina ičidan (一段) slovesa
Koncovka základní ho tvaru se nahradí koncovkou masu.

Příklady:
見る → 見ます
miru (mi-ru) → mimasu (mi-masu) - vidím, dívám se

食べる → 食べます
taberu (tabe-ru) - jím

2. skupina godan (五段) slovesa
Protože kořen nekončí souhláskou je potřeba mu ji doplnit. V případě formálního tvaru se používá tzv. i-kmen tj. kořen slovesa doplněný o samohlásku i.

Příklady:
書く → 書きます
kaku (kak-u) → kakimasu (kak-i-masu) - píši

漕ぐ→ 漕ぎます
kogu (kog-u) → kogimasu (kog-i-masu) - řadím

貸す → 貸します
kasu (kas-u) → kašimasu (kas-i-masu)- půjčuji (někomu)

待つ → 待ちます
macu/matsu (mat-u) → mačimasu (mat-i-masu) - čekám

死ぬ → 死にます
šinu (sin-u) → šinimasu (sin-i-masu) - umírám

遊ぶ → 遊びます
asobu (asob-u) → asobimasu (asob-i-masu) - hraju

飲む → 飲みます
nomu (nom-u) → nomimasu (nom-i-masu) - piju

帰る → 帰ります
kaeru (kaer-u) → kaerimasu (kaer-i-masu) - vracím se

洗う → 洗います
arau (araw-u) → araimasu (araw-i-masu) - myju

3. skupina nepravidelná slovesa
Tato skupina obsahuje jediná dvě nepravidelná slovesa, které zná japonština. Jejich tvar se různě mění, a proto je nutné si tyto tvary zapamatovat a nejdou snadno odvodit jako u předchozích skupin.

する → します
suru → šimasu - dělám

来る → 来ます
kuru → kimasu - přicházím

Předchozí díl, vysvětlující základní tvary zde.
V dalším článku o japonských slovesech vysvětlím záporný tvar sloves.

*neminulý čas - japonština má pouze dva časy minulý a neminulý (zahrnuje přítomnost a budoucnost)

Žádné komentáře: