2010/10/23

Návod jak psát na Windows 7 japonsky (Microsoft IME)

Lehký úvod jak psát japonsky na Windows 7, stejným způsobem se používá i IME na Windows XP.

Základní princip psaní japonštiny na PC je jednoduchý a v podstatě připomíná použití T9 pro psaní SMS na mobilním telefonu - nepotřebujete proto žádný speciální Hardware.

Nemáte-li nainstalovánu japonskou klávesnici (respektive software pro psaní složitých písem) postupujte podle návodu Instalace japonštiny do Windows 7 (Pro další systémy jsou odkazy zde )

Obrázek A
Přepněte na japonskou klávesnici. (obr A)
Můžete použít klávesové zkratky ALT + SHIFT na přepínání jazyků.
Obrázek B
Pro psaní v japonském písmě však ještě musíte přepnout do módu hiragana. (Obr B)
Lze přepnout pomocí ALT + ~ (vlnovka je ta klávesa vlevo nad TAB vedle 1)

Poté už můžete psát v „romanizaci“, která se bude měnit na ekvivalentní písmena hiragany. Slovo je podtržené a musí se potvrdit stisknutím „enter“, protože před potvrzením lze pomocí mezerníku a šipek nahrazovat slovo v hiraganě příslušnými slovy ve znacích kandži. Pokud zrovna nevíte, jak se daný znak čte, lze ho vyhledat pomocí nástrojů (načrtnout myší na IME pad, vyhledat podle počtu tahů, podle radikálů).

Co jsou jednotlivé ikony japonské klávesnice - obrázek B (směr z leva do prava od JP)
na liště je typ vstupu, pro nás vždy IME (nemáme rozšířenou japonskou klávesnici - 106 tlačítek)

mód - pozn.: většinou nemusíte přepínat na jiný než "hiragana" a "Half-width Alphanumeric" často se už při psaní zvolí správný typ znaků
  1. hiragana
  2. katakana
  3. Latinka s plnou šířkou* tj. japonské neproporcionální čtvercové rozložení znaku.
  4. Poloviční katakana - pro fonetický přepis cizích slov např.: "Ve" (ヴェ)
  5. běžná latinka - odpovídá US klávesnici 
bias (základ) - mód určující odvozování kandži znaků

  1. General - obecný, společný pro psaní čehokoliv
  2. Bias for Names - psaní jmen, IME se snaží konvertovat hiraganu respektive navrhuje kandži podle čtení obvyklé pro japonská jména
  3. Bias for Speech - psaní textu/hovoru
  4. Žádný, vypnutý 
IME Pad

nástroj pro vyhledávání respektive psaní kandži znaků, které neumíte číst/psát foneticky, ale graficky.
Umožňuje načrtnout znak a pokusí vyhledat odpovídající skutečné kandži.
Z navržených znaků můžete libovolné vložit přímo do textu.

Nástroje - Sada nastavení a nástrojů
Nastavení IME padu

 * pozor! Latinka s plnou šířkou obsahuje sice na pohled téměř totožné znaky, ale z hlediska počítače/stroje se jedná o odlišný znak, který má jinou hodnotu např.: a ≠ a(U+0061 ≠ U+FF41)

Žádné komentáře: