2012/01/29

日本語(Japonština) díl 20. dávat a dostávat

Japonština rozlišuje tři způsoby jak vyjádřit osoba A dá ... osobě B. Zásadní rozdíl o proti češtině a angličtině je mimo jiné i v možnosti dávat/dostat činnost. Původně jsem uvažoval, že rovnou popíši zdvořilostní tvary, protože se docela hodně používají, ale nakonec jsem tuto myšlenku zavrhl pro přílišnou komplexnost problematiky a těmto záležitostem bude věnován speciální článek.

もらう (morau) dostat
Tím prvním a patrně nejsnadnějším slovem je sloveso morau (dostat) - sloveso godan (-u kmen) viz. články o slovesech. Pokud chceme dávat činnost pak sloveso vyjadřující činnost je ve tvaru tzv. přechodníku. Je to velice užitečný tvar a hodně se používá. V některém z následujících článků o japonštině se určitě na něj zaměřím více. Zásadní rozdíl mezi morau a kureru je v nuanci, která se nepřekládá, ale je důležité ji si uvědomit. Morau se používá v případě kdy mluvčí požádal někoho, aby to pro něj udělal.

Příklady:
(私は)お金をもらった/もらいました。
(Wataši wa) okane o moratta/moraimašita. Česky: Dostal jsem peníze.

引っ越しを手伝ってもらいませんか。
Hikkoši o tecudatte moraimasen ka? Česky: Nepomohl byste mě se stěhováním? (více doslovně: Nedostal bych od Vás pomoc?)

四道さんは弓塚さんに本をもらった。nebo  四道さんは弓塚さんから本をもらった。
Šidou-san wa Jumidzuka-san ni hon o moratta. Česky: Pan(í) Šidó dostal(a) od pan(í) Jumidzuka knihu.

Chyby:
四道さんは私に本をもらった。
Šidou-san wa wataši ni  hon o moratta. Česky:  Pan(í) Šidó dostal(a) knihu ode mě.
Morau je z pohledu příjemce obvykle mluvčí - první osoba, a proto nemůže být dávajícím. Nastává konflikt.

銀行にお金をもらった。
銀行からお金をもらった。 (Správně)
ginkó kara okane o moratta. Česky: Dostal jsem peníze od banky.
V případě že dávajícím není živá bytost, ale například nějaká instituce, pak nelze použít částici ni, ale musí být kara.

あげる/上げる (ageru) dát, dávat
Ageru je dalším slovesem a znamená dávat. Ale pozor! Toto sloveso nelze použít pro mluvčího (první osobu) jako příjemce. Nemůže být použit ve výrazu: Někdo mně to dal. Toto sloveso patří do skupiny ičidan (holý kmen bez -ru). Obdobně jako u morau lze pomocí ageru dávat i činnost. V tom případě se ageru pojí se slovesem ve tvaru přechodníku.

Příklady:
(私は)四道さんに本をあげた/あげました。
(Wataši wa) Šidó-san ni hon o ageta/agemašita. Česky: Dal jsem paní/panu Šidó knihu.

友達に車を直してあげた/あげました。
Tomodači ni kuruma o naošite ageta/agemašita. Česky: Opravil jsem kamarádovi auto.

Chyby:
花子さんは私に日本語を教えてあげった/あげました。
Hanako-san wa wataši ni nihongo o ošiete ageta/agemašita. Česky Paní Hanako mě naučila japonsky.
Toto sloveso nelze použít pokud je příjemcem mluvčí respektive první osoba. Je to stejné jako v případě slovesa morau.

春子さんに春子さんを慰めてあげた/あげました。
春子さんに慰めてあげた/あげました。
春子さん慰めてあげた/あげました。(Správně)
Hanako-san o nagusamete ageta/agemašita. Česky: Utěšil jsem (paní) Hanako.
Pokud je příjemcem sám přímý objekt, pak je nepřímý objekt uvozený částicí ni vynechán.

くれる (kureru) dát (mně), dávat (mně)
Kureru je sloveso výhradně pro vyjádření, že někdo dal něco mně. Platí stejná pravidla jako pro ageru, ale příjemcem je mluvčí (první osoba já), a nebo osoba s kterou se může mluvčí ztotožnit (vcítit se do něj). Kureru má nuanci, že dotyčný to udělal pro příjemce ze své vlastní iniciativy.

Příklady:
おばあさんは(私に)ケーキをくれた/くれました。
Obásan wa (wataši ni) kéki o kureta/kuretemašita. Česky: Babička mně dala dort

ジョニーは私の息子に英語を教えてくれている。
Jonny wa watši no musuko ni eigo o ošiete kureteiru. Česky: Jonny učí mého syna angličtinu.

四道さんは(君に)何をくれたか/くれますたか。
Šidó-san wa (kimi ni) nani o kureta/kuremašita ka. Česky: Co ti dala pan(í) Šidó?

弓塚さんは私の車を直してくれた/くれました
Jumidzuka-san wa wataši no kuruma o naošite kureta/kuremašita. Česky: Jumidzuka-san opravil(a) moje auto.

Příklady morau vs. kureru:
先生に教えてもらった。
Sensei ni ošiete moratta. Česky: Učitel mě to naučil. (Požádal jsem ho a on to pro mě udělal.)

友達は教えてくれった。
Tomodači ni ošiete kuretta. Česky: Kamarád mě to naučil. (Sám přišel za mnou a naučil mě to.)

Žádné komentáře: